:: تماس با ما :: سایت های مرتبط

  خانه :: گالری :: فروشگاه :: سرویس ها :: آموزش و مقالات :: درباره کلینیک

فروشگاه سگ

 
 

 

 کد سگ: 76036

 ژیگو - کراس
 روتوایلر
 50 روزه
وارداتی از اکراین با مدارک
 هر دو نر
 دو قلاده
  راستی : 1250000
  چپی :  950000

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   


کد سگ: 76125

 

 آلکس -راما
 گریت دین
 45 روزه
 پرورشی ایرانمهر از پدر و مادر فوق العاده اصیل
 راستی : نر  چپی : ماده
 نر : 1200000
 ماده : 850000

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:  76209

 ژاسپر
 ژرمن شفرد
  5ماهه
 پرورشی با اصالت متوسط
 نر
 یکی
 350000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ: 76351

کینگدام
 باکسر
  2ماهه
 پرورشی با اصالت تضمینی
 نر
 سه نر چهار ماده
 500000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ: 76352

الکس
 باکسر
  2ماهه
 پرورشی با اصالت تضمینی
 نر
 سه نر چهار ماده
 500000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

سزار - اولیور - چاسپر
 پوینتر
  2ماهه
 پرورشی با اصالت متوسط
 نر و ماده
 دو نر،یک ماده
 250000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   


کد سگ:

راسل
 ژرمن شفرد
  2ماهه
 پرورشی با اصالت بالا
 نر
 یکی
 400000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

کیلر
 دوبرمن
  2ماهه
 پرورشی با اصالت بالا
 نر
 یکی
 400000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

مولر ، مگی
 گریت دین
  1ماهه
 پرورشی با اصالت بالا
 نر و ماده
 یکی
 .500000800000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

اسنوپی
 ژرمن شفرد
  3ماهه
 پرورشی با اصالت عالی
 ماده
 یکی
 400000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

کینگ
 پوینتر
  2ماهه
 وارداتی با اصالت بالا
 ماده
 یک ماده
 6000000 ت

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   


کد سگ:

 

 

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

 

 

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

 

 

:
:

:
:
:
:
:
:

نام
نژاد
سن
رنگ
خصوصیات حیوان
 جنسیت
تعداد
قیمت
 

 
   

کد سگ:

 

                      :: بازگشت به صفحه اصلی ::

Add To Favorite

Set as Homepage

این سایت را صفحه خانگی خود کنید

اضافه کردن به علاقه مندی ها

www.Iranmehrpetclinic.com :: Copyrights © 2006
Designed By: xec0mputing Team